Fáilte go Bunscoil an Traonaigh

Fearradh na fáilte romhat go Bunscoil an Traonaigh.  Dearbhaíodh an suíomh seo le eolas bhunusach a chur ar fáil duit a bheas úsáideach agus do pháiste ar scoil linn.

Má bhíonn aon eolas breise de dhíth ort, nó más suim agat i ngaeloideachais do do pháiste, déan teagmháil linn le cuairt a shocrú. 

You are very welcome to Bunscoil an Traonigh.  This site has been designed to provide you with basic information that may be of use to you while your child is at our school.

If you require further information about the school, or you are interested in Irish Medium Education for your child, contact the school to arrange a visit.